ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 26/03/2023

הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, סימנה שמספרה 2023-001137

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים