ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 26/03/2023

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 60) (פטור ממס במכירת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים