ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/03/2023

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים