ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 22/03/2023

הצעת אכרזת חומרי נפץ (חומר נפץ מאושרים) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים