ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 26/03/2023

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140), התשפ"ג-2023, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים