ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/03/2023

חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים