ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/03/2023

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 32), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים