ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/03/2023

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - הסדר חילוט לרכושו של סוחר נשק), התשפ"ג-2023, הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של קבוצות שונות בתאגידים ציבוריים וברשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023, חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7), התשפ"ג-2023, חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7), התשפ"ג-2023, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים