ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 19/03/2023

תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים