ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 26/03/2023

א. בתי גיל הזהב של משרד הבינוי והשיכון; ב. מקבצי דיור והוסטלים של משרד העלייה והקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים