ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/03/2023

בקשה להחלת דין רציפות על הצעת חוק הארכת השעייה של עובד מדינה ופיטורין של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ב -2022 של חה"כ שרן השכל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים