ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 22/03/2023

חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 15), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים