ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/03/2023

היערכות הרשות לניהול המאגר הביומטרי לסיום תקופת הוראת השעה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים