ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/03/2023

הצעת תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023, הצעת צו הרוקחים (שינוי תוספת רביעית ג' ותוספת רביעית ד' לפקודה), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים