ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/03/2023

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים