ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/03/2023

הצעת צו תאגידי מים וביוב (החלת החוק על המועצה האזורית אל קסום), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים