ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/03/2023

הערכות משרד האוצר, בנק ישראל וגופי אסדרה נוספים להשלכות האפשריות של הרפורמה המשפטית על הכלכלה בישראל - בקשה לחוו"ד לפי סעיף 21 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים