ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/03/2023

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023, הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון - תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירה כלפי קשיש או חסר ישע), התשפ"ג- 2022, הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג-2022, הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים