ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/03/2023

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימון שכר לימוד מלא ללוחמים), התשפ"ג-2022, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימון שכר לימוד מלא ללוחמים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימון מלא לתוכנית "ממדים ללימודים"), התשפ"ג-2023, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - מימון שכר לימוד מלא ללוחמים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2022, הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, הצעת להגדלת מספר חבר הוועדה לביטחון לאומי, הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון - תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023, חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 145), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירה כלפי קשיש או חסר ישע), התשפ"ג- 2022, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג-2022, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ), התשפ"ג-2023, הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - זכאות לתגמולים ולפיצויים לפי חוק אחר), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים), התשפ"ג-2023, הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - שימוש בכספים שלא הוצאו על ידי עובדים זרים ומסתננים), התשפ''ג-2022, הצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים