ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/03/2023

הצעת צו מס הכנסה (הארכת התחולה סעיף 11(ב)(3א)(ד) לפקודה ושל ההגדרה "ישוב עירוני" בסעיף 11(א) לפקודה)(הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים