ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/03/2023

ביטול הפיקוח על מחיר החנייה המרבי ברשויות והכפלת מחיר החנייה לתושבי חוץ בעיר תל אביב-יפו

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת22
ועדת הכלכלה
16/03/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 52
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, כ"ג באדר התשפ"ג (16 במרץ 2023), שעה 11:00
סדר היום
ביטול הפיקוח על מחיר החנייה המרבי ברשויות והכפלת מחיר החנייה לתושבי חוץ בעיר תל אביב-יפו
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
שלום דנינו
חברי הכנסת
אחמד טיבי
מוזמנים
עידו צפניק - מנהל תחום שלטון מקומי, משרד הפנים

שי קדם - ראש מינהל תכנון ופיתוח תשתיות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דניאל שוורץ - רפרנט תחבורה באגף תקציבים, משרד האוצר

אופיר כהן - מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחנייה, עיריית תל אביב-יפו
ייעוץ משפטי
אביגיל כספי
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
מירב מקלר - חבר תרגומים

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי -דיוקים והשמטות.


ביטול הפיקוח על מחיר החנייה המרבי ברשויות והכפלת מחיר החנייה לתושבי חוץ בעיר תל אביב-יפו
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה, אני פותח את הישיבה בנושא: ביטול הפיקוח על מחיר החנייה המרבי והכפלת מחיר החנייה לתושבי חוץ בעיר תל אביב יפו.

הישיבה זומנה בגלל שקראתי בתקשורת שאתם הכפלת את המחיר של החנייה לתושבי חוץ, זה דבר שלא נראה לי. לא נראה לי סביר ולא אתי אפילו לעשות דבר כזה, להכפיל במכה אחת לתושבי חוץ תל אביב, אני מבין שלתושבי חוץ זה בחינם, נכון?

זה דבר שאנחנו מתנגדים לו, אז גם אני רוצה הסבר למה הכפלתם, ואיזה תחשיב עשיתם על מנת להכפיל. אם אתם מתיימרים לחנך את התושבים לא להיכנס לתל אביב ברכב פרטי, אז אני חושב שאתם לא אומרים את האמת, כי אתם כן רוצים שיכנסו לתל אביב. כל העסקים שלכם נוסעים מאלה שנכנסים, גם במשרדים, גם במסחר, גם בכל. אז אל תלמדו אותנו, לחנך אותנו שכן נכנס או שלא נכנס, כי תל אביב חיה מהעובדה שאנחנו נכנסים לתל אביב כל יום.

משרד האוצר רוצה לעשות מס גודש, ועל זה מתווכחים, על 25 שקל, ואתם בשעתיים גובים 25 שקל על חניה בכחול לבן, לא חנייה בחניונים, אלא חנייה בכחול-לבן. אז יש שתי אופציות, תחזירו חזרה למה שהייתם, או שאנחנו נבטל את הסמכות של העיריות להעלות מה שרציתם, נחזור למה שהיה קודם, שרק באישור משרד הפנים ומשרד התחבורה. מה שהיה נכון זה מה שהיה קודם.

כנראה לתת סמכות לעיריית תל אביב, עם כל הכסף שיש לה, והתיאבון שיש לה, זה דבר לא מוגבל כנראה, אז אנחנו נדאג לבטל את זה.
שלום דנינו (הליכוד)
זה יכול להיות בגלל המצב הקשה של תל אביב.
היו"ר דוד ביטן
כן, מצב מאוד מאוד קשה.
שלום דנינו (הליכוד)
50% לא משלמים ארנונה.
היו"ר דוד ביטן
רצית להגיד משהו, היועצת המשפטית?
אביגיל כספי
אז אני רק אציג, ממש בכמה מילים את התיקון בעצם שנעשה בפקודת התעבורה בחלק שנוגע לחנייה. המטרה של התיקון שעבר היה לעודד את התחבורה הציבורית ולהוריד את השימוש ברכב הפרטי.
היו"ר דוד ביטן
כן כן, זה כמו שאמרו לאנשים אל תשתו קוקה קולה, כי בגלל זה נתנו מיסים, זה בדיוק העניין. אתם כל הזמן מחנכים את תושבי המדינה. ראיתי, הכל לגבות מיסים, עכשיו עיריית תל אביב עושה בדיוק כמו האוצר, גובה מיסים. זה מס לכל דבר ועניין. גם הם לא לוקחים את הכסף הזה על מנת לעשות חניונים, חניונים ציבוריים. שום דבר. אז אין חניות וגובים כסף על החנייה שנלחמים עליה.
שי קדם
אדוני היו"ר, אני ממשרד התחבורה ואני אשמח להציג את הרציונל, אבל אני אתן קודם כל ליועצת המשפטית.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל, חלק מההכנסות, זה אני מציע לכם כמשרד התחבורה, חלק מההכנסות של החנייה, כחול לבן, אדום לבן, וזה צריך ליצירת חניונים, בדיוק כמו שיש בקניון חניה בתכנון ובניה, תצרו חניונים בכסף הזה, תעשו קרן שבאחוזים מסוימים, כל עירייה תצטרך להקים חניונים חדשים. מה זה הדבר הזה? זה רק הולך לעירייה לתקציב שלה ולפקחים וכו', למה?

בואו, תחנכו את העיריות שיעשו חניונים.
שלום דנינו (הליכוד)
דוד, זה בדיוק ההיגיון של מה שאתה טוען שיש. כשאתה בונה פרויקט ויש מספרי חניה לכל עסק, אז אם אתה לא יכול לבנות את החניות, אתה משלם כופר חניה, ועם הכופר חניה הוא מחויב לבנות חניה.
היו"ר דוד ביטן
לא, יש טרנד חדש, לא צריך לבנות חניות. גם לתושבי העיר לא צריך חניות. זה הטרנד החדש של הוועדה הארצית והוועדה המחוזית.
שלום דנינו (הליכוד)
אז הרעיון הזה, צריך לאמץ אותו.
היו"ר דוד ביטן
צריך, אבל הם מחליטים שלמשל ליד רכבת לא צריך חניות. שייסעו ברכבת, אבל בפועל זה לא קורה, ייקח שנים עד שיסעו. כי אתה צריך לנסוע לרכבת ולראות איך אתה נוסע. זה לא כמו בחו"ל שיש לך בכל 500 מטר תחנה שאתה יורד ונוסע. אין את זה בישראל. אז מה אתם רוצים, לחנך את מי? בבקשה עיריית תל אביב.
אביגיל כספי
אני רק אתן סקירה מהירה. בעצם לפני התיקון היה קבוע שכל רשות מקומית יכולה לקבוע את התעריף של החניה בעצמה, אבל בעצם כפופה לתעריף מקסימום שעמד ערב התיקון על 6 שקלים.
היו"ר דוד ביטן
אז איך הגענו פה פתאום ל-12.5?
אביגיל כספי
אז אני אסביר, ואז בתיקון בעצם דבר ראשון ביטלו את תעריף המקסימום. היום כבר עירייה יכולה.
היו"ר דוד ביטן
100 שקל יכולה עיריית תל אביב לגבות?
אביגיל כספי
בעצם היום אין מגבלה. העירייה יכולה להחליט איזה סכום.
היו"ר דוד ביטן
למה לא פסקתם יותר, הייתם מרביצים עוד קצת. מה חסתם על האנשים? חסתם על האנשים אני מסין.
אביגיל כספי
אז בעצם תעריף המקסימום בוטל, ולצד זה נקבעו עוד הסדרים שהמטרה שלהם להקל על אותם אנשים שזה באמת יהיה קשה להם לשאת בתשלום. נגיד אנשים, כמו שאתה אומר, מגיעים לרשות המקומית מבחוץ. נגיד ברשויות מקומיות שיש חופי ים, או דברים שמושכים אליהם תושבים מבחוץ, ואז נקבעו הוראות ,שההוראות האלה התחילה שלהן היא לא מידית, הן רק מה- 1.1.25, שפער מקסימלי בין כמה שאפשר לגבות מתושב חוץ לעומת כמה שאפשר לגבות מתושב המקור, שהפער הזה לא יעלה על 30%.
היו"ר דוד ביטן
לא, אבל הם רשאים עכשיו להחליט שכל תל אביב למשל זה חנייה חינם לתושבים, עד לזמן הזה. אז מה אתם עובדים על עצמכם, אני לא מבין. למה עשיתם את זה משרד התחבורה?
אביגיל כספי
עוד רגע אני אגיע לזה. אני רק אסביר בכמה מילים. יש את העניין של הפער שהוא צריך להיות מוגבל ב- 30% ויש את העניין של חנייה חינם לתושבי הרשות המקומית, שבצם נקבע שהחנייה חינם לתושבי הרשות המקומית צריכה להתבטל. היא תתבטל עד ה- 1.1.25, אלא אם כן הרשויות המקומיות קובעות קודם, ופטור שיכול להיות, זה פטור לתושבי אזור מסוים, כלומר העירייה תצטרך לחלק את העיר לפי אזורי חניה ותושב יוכל לקבל חנייה בחינם באזור המגורים שלו, לפי החלוקה שהעירייה תחליט.
שלום דנינו (הליכוד)
30% מאפס?
אביגיל כספי
כן התייחסתי למקרה שאפס. זאת אומרת, בגלל שהתיקון של ה-30% נכנס לתוקף רק אחרי ה- 1.1.25, ועד ל- 1.1.25 כל החנייה בחינם לכלל תושבי הרשות המקומית, זה כבר הסדר שלא יהיה, כלומר יהיה אסור לקבוע פטור לכלל תושבי הרשות המקומית, את אותו פטור שיש היום בתל אביב, זה כבר לא יהיה. אם העירייה תרצה לפטור תושבים באזור המגורים הספציפי שלהם, את זה היא תוכל לעשות---
היו"ר דוד ביטן
רגע, ואם הם עשו שימוש לרעה בתקנות, מה הסנקציה כלפי העירייה? החליטו להעלות את המחיר ל-100 שקל, מה הסנקציה?
אביגיל כספי
לא, בזה אין סנקציה, זה בסמכות שלהם.
היו"ר דוד ביטן
השר אין לו סמכות לבטל? אז תגידו לי, לדעתכם זה חוק טוב החוק הזה?
שי קדם
היו"ר, אני יכול להסביר את הרציונל?
אביגיל כספי
אני רק אגיד לגבי סמכות השר, כן יש סמכות לשר לקבוע תעריף ארצי שאם הרשות נגיד לא קובעת שום תעריף, את התעריף יקבע השר.
היו"ר דוד ביטן
העיקר לשלם. אם אף אחד לא זה, אז הוא כן מחייב לשלם.
שי קדם
רגע, אני אנסה רגע לעשות סדר לטובת הדיון. באופן כללי, עוד לפני שמתעסקים בעיריית תל אביב ובמה שקרה.
שלום דנינו (הליכוד)
אבל החוק שהיא ציינה הוא מדויק.
שי קדם
שי קדם, ראש מינהל תכנון ופיתוח תשתיות במשרד התחבורה. אני חייב לספר את הסיפור, את הנרטיב, כדי שתבינו מאיפה זה הגיע. נתחיל ברציונל ראשון.

דבר ראשון, הרציונל היה, כבוד היו"ר וחברי הכנסת, שהממשלה אומרת, אנחנו רוצים לחזק את הרשויות המקומיות וחושבים - - -
היו"ר דוד ביטן
עוד הפעם. כל הזמן אתם מחזקים את הרשויות המקומיות. מה זה שייך לעניין אבל שאתה רוצה לחזק?
שי קדם
רגע, אני יכול רגע לדבר?
היו"ר דוד ביטן
בינתיים חיזקתם את תל אביב, את ראשון את הערים הגדולות. את הערים הקטנות לא חזקתם בכלל, ההיפך, שם אם החניה היא חינם, כי אין צורך, אתם מחייבים אותם לקחת כסף מהתושבים. כן, למה לא? יש מקומות שלא צריכים כחול לבן.
שי קדם
אז הם לא צריכים לשים כחול לבן.
אביגיל כספי
רק אני אגיד שלאותם רשויות קטנות הם כן יכולים לפתור אם מספר התושבים ברשות המקומית לא עולה על 40,000.
היו"ר דוד ביטן
ראיתי, ראיתי שזה 40,000.
אביגיל כספי
הם יכולים לתת חניה בחינם לכלל התושבים.
היו"ר דוד ביטן
אז בדימונה כמה?
שי קדם
היועצת המשפטית רגע, שניה. אני פה בשביל זה בדיוק, ואני רוצה להסביר כדי שהדברים יהיו ברורים ומסודרים, ותוכלו לקבל החלטות על סמך עובדות.

אז דבר ראשון, כל רשות מקומית יכולה לקבוע אם היא מסמנת כחול לבן או לא מסמנת כחול לבן. לא סימנה כחול לבן, אף אחד לא משלם על חניה, אין עניין. התשלום הוא רק כשמסמנים כחול לבן, וזה בסמכותה הטוטאלית של הרשות המקומית. בכלל, סוגיית החנייה היא סוגיה מאוד לוקאלית, מאוד מקומית. בישראל היא הפכה להיות איזה משהו מאוד גדול, אבל בסוף, היא יכולת של רשות מקומית לנהל את השימושים והביקושים שיש אצלה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה הבעיה? זה היה גם לפני החוק הזה. רגע רגע, סלח לי, גם לפני החוק כשהעירייה החליטה לעשות כחול לבן, היא יכלה לעשות. אתה לא עושה לה פה איזה משהו מיוחד.
שי קדם
נכון, הממשלה הגבילה אותה לתעריף מקסימלי, שלא שיקף בהרבה פעמים את העלות האמתית של המשאב הציבורי הזה, שכולנו רוצים אותו, אנחנו רוצים אותו לטובת רוכבי אופניים, לטובת הולכי רגל וכד'. באנו עם הסדר מאוזן, ההסדר המאוזן כלל שני דברים.
היו"ר דוד ביטן
מה מאוזן? שהם יכולים כמה שהם רוצים לגבות, זה מאוזן? אני שואל אותך, תענה רגע, זה שהם יכולים לגבות כמה שהם רוצים, זה הסדר מאוזן?
שי קדם
לצד זה שהם לא יכלו לתת פטור לתושבי הרשות, זה מאוזן?
היו"ר דוד ביטן
מה מאוזן? בן אדם מבחוץ יכולים לקחת לו 100 שקל, זה מאוזן? אפילו לשר אין סמכות. מה לא הגיוני? למה לא יקרה? אני צריך לסמוך על ראש עיריית תל אביב שזה לא יקרה?
שי קדם
לצערי קבעו שהחלק השני, המשלים, יהיה רק ב-2025.
היו"ר דוד ביטן
תגיד לי, אני רוצה להבין, למה העליתם עכשיו את זה מ-6.5 ל-12.5?
אופיר כהן
אני אסביר. אופיר כהן, מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, עיריית תל אביב. יש לנו בעיר 340,000 מקומות חנייה, הכי הרבה בארץ כמובן, וזה כמובן לא מספיק. עומסי התנועה בעיר הם גדולים.
היו"ר דוד ביטן
אבל גם היה לפני שנתיים לא?
אופיר כהן
אין ספק. אגב, מס' מקומות החנייה בעיר, להפתעת הציבור, גדל. אנחנו מוסיפים מקומות חניה, כולל חניונים ציבוריים בתעריפים מסובסדים מאוד, החניונים באחוזת חוף, אצלנו בעירייה, זולים בהרבה מהחניונים הפרטיים, וטוב שכך.

למרות כל מה שאמרתי, העיר כמו שאתה יודע, נמצאת בעבודות. משרד התחבורה מבצע אצלנו 3 קווי רכבת קלה, הקו האדום סוף כל סוף ייפתח וישרת את התושבים מחוץ לעיר, לתוך תל אביב. הנתיבים המהירים, עוד פרויקט גדול של המדינה, שנה הבאה ייפתח ויאפשר לאנשים להגיע לתל אביב בתחבורה ציבורית מהירה. מהוד השרון, ראשון לציון ועוד ערים נוספות. אנחנו מאמינים שעם כל הכבוד למצוקת החנייה, היא לא תיפתר אף פעם בהוספת מקומות חנייה, אלא שננהל את המשאב הזה בצורה יותר נכונה.
היו"ר דוד ביטן
ע"י שתגבו את הכסף.
אופיר כהן
ע"י גביית מחיר כבודו.
היו"ר דוד ביטן
אז למה אתה לא עושה 50 שקל? בוא תחנך אותנו יותר טוב.
אופיר כהן
אני אסביר. ע"י קביעת מחיר יותר ריאלי. המחיר היום מסובסד ביותר.
היו"ר דוד ביטן
מה זה ריאלי, תגיד לי? החנייה היא שלכם? היא ציבורית, היא כללית. החליטו שאנשים יצטרכו לשלם על מנת לווסת את החנייה. תסלח לי, גם אנחנו קצת מבינים בזה. על מנת שלא יישב אדם ויחנה לכל היום, אז אמרו, צריך לעשות חנייה כזאת. אבל לא היתה כוונה שזה יהיה מחיר כמה שאתם רוצים, זה הסיבה של הכחול לבן, ואדום לבן. אדום לבן זה בגלל נושא של תחבורה, אבל כחול לבן זה שלא יבוא מישהו שיש לו חנות, יבוא ויחנה ליד החנות שלנו, ובעצם יתפוס כל היום. אז אמרו- לא, אין חנייה חינם במרכזי ערים, על מנת לווסת.

תל אביב זה הכל מרכז אחד גדול, אז אל תחנך את האנשים. זה לא של אבא של ראש העיר, תסלח לי על הביטוי. הנושא של החנייה. הקו הזה, זה של הציבור באופן כללי, ואתם חיים מהאנשים שבאים מבחוץ. אני, כשאני מגיע, אני קונה, אני אוכל במסעדה, אני הולך למשרד. מה זאת אומרת? מה, אתם לא רוצים שאף אחד יבוא פתאום? מה אתם רוצים שייסע רק ברכבת? אז תדאג שתהיה רכבת. אתה צריך לבוא לארלוזורוב וזהו. זה מה שיש היום בתל אביב.
אופיר כהן
העיר תל אביב יפו חיה ונושמת.
היו"ר דוד ביטן
אז למה אתם הולכים נגד האנשים שבאים אליכם?
אופיר כהן
אנחנו לא הולכים נגד, אנחנו הולכים בעד. נכון שזה תהליך שלוקח זמן.
היו"ר דוד ביטן
אז למה העלית את זה פי שתיים? יש לך איזה תקשי"ר?
שלום דנינו (הליכוד)
סליחה, הערה קטנה, כשמדברים על משאב, משאב שצריך לנהל אותו.
היו"ר דוד ביטן
תעשה מס גם האוויר שאני נושם. זה גם צריך לטפל. בזיהום. זה לא משאב, הנשימות שלנו? לאן תגיעו? לאן הגעתם כבר עם העניין הזה, שאתם כל הזמן מטילים עוד מס ועוד מס באמתלות שטותיות אפילו. התחילו עם החנייה, בגלל שאנשים צריכים לווסת את החניה, אבל לא יותר מזה.

ואתה נותן לראש עיר לעשות מה שהוא רוצה. מה זה הדבר הזה?
שלום דנינו (הליכוד)
ואיך אתם מציגים בשיח את הדבר הזה בשיח? משאב, וצריך לנהל אותו.
אופיר כהן
ראשית, טוב קבעה המדינה, ואני אומר ברמת מדיניות החנייה, אנחנו מחויבים לגבות מהתושבים שלנו הוצאות חנייה, גם בכחול לבן. זאת אומרת
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. כדי לווסת, לא כדי לגבות. אתם עושים את זה כדי לגבות, זו המטרה של מה שעשית. אין שום סיבה להעלות פי שתיים. 6.5 זה הרבה יותר מערים אחרות. כמה בראשון?
אופיר כהן
ירושלים 6.5 גם.
שלום דנינו (הליכוד)
אתם עושים על הכישלון שאין חניות, אתם עושים מזה ביזנס.
היו"ר דוד ביטן
אתם נכשלים שאין חניות. אתם.
שלום דנינו (הליכוד)
אז על הכישלון שלכם.
היו"ר דוד ביטן
כי הוועדה המקומית לא נותנת תקן חנייה לכל המגורים. היא נותנת 1/1.5 במקום 2. יש היום בית בלי 2? מתוך כל מיני שיקולים. אין חניות. אין חניות לעסקים, אין חניות לשום דבר, והכל באמתלות שצריך תחבורה ציבורית. אבל אין תחבורה ציבורית, אין. כי אתם צריכים להשקיע עשרות מיליארדים תוך שנה, על מנת שיהיה.
אופיר כהן
כבוד היו"ר, עלתה פה טענה שההכנסות האלה הן עניין של הגדלת הקופה הציבורית, אז בוא נרגיע את הציבור וטוב שכך. ההכנסות הצפויות מהגדלת תעריפי החנייה הן פחות מ- 0.3% העירייה.
היו"ר דוד ביטן
עזוב, זה עיריית תל אביב. היא דינוזאור.
אופיר כהן
הסיפור הוא לנהל יותר טוב את המשאב שנמצא בחוסר.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון, זו לא היתה המגמה. המגמה היתה שאנשים לא ישתלטו על החניות, צריך לווסת, לא חוסר משאב. אז זה לא משאב בחוסר.
אופיר כהן
אז אני רק מזכיר לך כבוד היו"ר, חניות באחוזות חוף מסובסדות ועולות 16 שקל לשעה. לא 10 שקלים.
היו"ר דוד ביטן
אבל עכשיו אתם תעלו. אנחנו לא נולדנו היום. עוד חצי שנה אתה מעלה את החניות האלה גם כן. וודאי שאתה מעלה, אתה מתחייב לא להעלות אותם? אתה לא יכול להתחייב, אז אל תמכור לנו מה שלא קיים.
אופיר כהן
החניות הפרטיות בעיר עולות כ- 25-30 ₪ לשעה.
היו"ר דוד ביטן
אתה תעלה את זה, אנחנו יודעים שאתה תעלה את זה. אתה תעלה. הפרטיות כבר הגיעו לשמיים אצלכם.
שלום דנינו (הליכוד)
זה רק מחריף.
אופיר כהן
נכון, אבל זו המציאות, אנחנו מסבסדים משאב.
היו"ר דוד ביטן
אני לא חושב שיש לזה טעם. תן לנו תשובה תוך שבוע אם אתם מוכנים להחזיר את זה לקדמותו. ל-6.70, זה דבר ראשון. אם אתם לא תעשו את זה, אנחנו יודעים מה לעשות, זה דבר ראשון.
שי קדם
אני חושב שזה בניגוד למדיניות התחבורתית שלנו, זה יפגע במי שמבקר בעיר. כי בסוף, עומסי התחבורה שנולדים בגלל מציאות של חנייה מסובסדת, פוגעת בכל הציבור. אנחנו רוצים לתעדף תחבורה ציבורית, רוצים לבנות רכבת קלה, כבוד היו"ר, העיר בעבודות, מי כמוך יודע. הלהט להורדת תעריפי החנייה לתעריפי מינימום תפגע.
היו"ר דוד ביטן
איזה תוריד? עד היום חייתם מזה, זה היה השיקול, אז אתה מקפיץ את זה פי שתיים ומשרד התחבורה מגלגל לנו עיניים פה? מה בדיוק העניין? אתם לא מוכנים, הבנתי. אתם לא מוכנים. אנחנו מבקשים ככה, אנחנו רוצים להכין הצעת חוק, היועמ"ש של הוועדה, לבטל את החוק הזה, לשנות אותו באופן כזה שלא תהיה סמכות לראשי ערים להחליט מה שהם רוצים, ולשר התחבורה ולשר הפנים תהיה סמכות לאשר כל העלאה שהיא, שיסבירו למה העלאה הזאת נחוצה. זה דבר ראשון.

דבר שני, לגבי עיריית תל אביב, זה יחול רטרואקטיבית החוק הזה. אנחנו נבטל את העלאה הזאת באמצעות חקיקה, תעשו מה שאתם רוצים. ראש העיר שילך להפגין. יפגין נגדו גם כן על הנושא הזה.

דבר שלישי, חלק, אחוז מסוים מהכנסות העיריות ביחס לחנייה הזאת ילך ליצירת מקומות חנייה ציבוריים. זה חלק מהעניין. שלא יבואו ויגידו אין מספיק חניות, תעשה אותם. זה התפקיד שלך אדוני, תעשה אותו.
אופיר כהן
ביקשת תשובה תוך שבוע, אז אנחנו ניתן תשובה מסודרת תוך שבוע.
היו"ר דוד ביטן
או שתיתן לנו, או שזה יהיה החוק.
אופיר כהן
אין בעיה, אנחנו תוך שבוע ניתן תשובה מסודרת.
היו"ר דוד ביטן
ואני מבקש ממשרד התחבורה לשקול. אם הם יורידו, אז אני לא אעשה את החוק, אבל אתם תשקלו את העניין הזה, לעשות איזה שהוא שינוי. לא יכול להיות ששר התחבורה לא יכול לבטל את ההעלאות האלה. מה זאת אומרת?

מה, כל ראש עיר יעשה מה שהוא רואה שאהבו עיניו? איך חשבתם על זה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה ואתם לא מוסמכים להגיד כלום? אז מי מפקח על זה?
שי קדם
אתה רוצה תשובה אמתית? אני חושב שהדבר הנכון לממשלה לחזק את הרשויות המקומיות ולתת להן עצמאות.
היו"ר דוד ביטן
זה לא קשור. זה קשור לפיקוח. אם ככה למה משרד הפנים צריך לאשר כל דבר? למה משרד הפנים מאשר כל מני דברים? כי הוא סומך על ראשי הערים שיעשו רק מה שהוא אומר? משרד התחבורה ומשרד הפנים, אתה יודע כמה הם מאשרים לראשי העיריות? תבטל את הכל. תן חיזוק לרשויות. רשויות עצמאיות אתם נותנים להן חיזוק, אבל עדיין, יכולת הפיקוח היא עליכם. פה ויתרתם על זה. למה? כי עושקים את הציבור? לא חשוב לשרת התחבורה העניין הזה? או לשר התחבורה לשעבר? מה זה הדבר הזה?
שי קדם
כבוד היו"ר, אי אפשר. רשות מקומית לא יכולה לגבות כמה שהיא רוצה, כי אחרי זה אף אחד לא יחנה.
היו"ר דוד ביטן
בתל אביב אתה חייב לחנות, אין לך ברירה, על מה אתה מדבר? תגיד לי אתה רציני. נכנסים לתל אביב מה אתה רוצה שנעשה? על מה אתה מדבר? מה זה לא יחנה? וודאי שהוא יחנה, אין לו ברירה. מה אתה אומר, אחמד?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אמרתי שהם צריכים לענות לנו.
היו"ר דוד ביטן
אז שיענו. אמרתי לכם, שבוע יש לכם. אם אתם לא תורידו את זה לגמרי, או לפחות תפחיתו את זה בצורה רצינית, אנחנו נבטל לכם את זה בחקיקה. עדיין אנחנו קובעים. אם שרת התחבורה לא מעניין אותה, כי היא רוצה לחנך את הציבור על חשבונו כל הזמן. פעם תחנכו את הציבור על חשבונכם, נראה אתם. נראה אתכם גיבורים גדולים. אתם כל הזמן מחנכים על חשבוננו. כל דבר – מס על מנת שתתחנכו, כל דבר. נו בחייך עזוב את זה.
שלום דנינו (הליכוד)
אין סיבה שלא ייבנו בתל אביב 5,10,20 מגדלי חנייה ציבוריים מסובסדים.
אופיר כהן
אבל יש.
שלום דנינו (הליכוד)
אז עוד 20. זה כישלון שאין חניה בתל אביב.
היו"ר דוד ביטן
אתה יודע למה גדלו מקומות החנייה של כחול לבן? כי העיר גדלה כל הזמן, לא בגלל סיבות אחרות. ברח' דובנוב זו אותה חנייה, אין הבדל. אז מה אתה מדבר? זה נקרא גדלו? אתה בנית ברח' דובנוב, יש שם חניונים ציבוריים שם, אבל אני אומר לך בגדול, צריך בכל מקום לעשות חניון ציבורי.

אתה בונה על מה? אתה בונה עכשיו שבעוד 4 שנים, 5 שנים, כשיהיה מספיק תחבורה ציבורית, אולי יש עילה לעלות, על מנת להגיד להם תבואו בתחבורה ציבורית, אבל היום אין כמעט תחבורה ציבורית. לא רכבות. כשזה יהיה, נשקול את זה בצורה שונה. אבל לא יכול להיות שאתם תגבו רק בשביל לקחת כסף מאנשים ולהגיד אנחנו מחנכים אתכם. באמת כל הכבוד.
אופיר כהן
אני מבין. ברשותך שתי הערות אחרונות לפרוטוקול. ציינתי את היקף החניות בעיר. אז כמו שאמרתי היקף החניות בעיר גדל.
היו"ר דוד ביטן
בגלל שהבניה גדלה.
אופיר כהן
נכון, אנחנו מוסיפים הרבה מאוד חניות פרטיות במגרשים פרטיים, גם חניונים ציבוריים. חניון רוטשילד השדרה עבור לידינו לאחרונה. אנחנו דואגים למציאות חניה.
היו"ר דוד ביטן
שמה? רוב החניה הפרטית שלכם היא חניה זמנית, עד שיבנה הפרויקט על אותה אדמה, על אותה קרקע. זה לא לכל החיים.
אופיר כהן
שאלת מי דואג למחירי חניה שהיו סבירים ולא גבוהים, אני חושב שהציבור, גם תושבי תל אביב, יידרשו לשלם תעריפי חניה בקרוב בעקבות החקיקה הממשלתית, שתכפה עלינו, על ראש העיר שלנו, לייצר מציאות שבה תושבי העיר משלמים על חניה. ובמובן הזה אני מניח שהאיזון יישמר.
היו"ר דוד ביטן
אבל כרגע הוא לא נשמר. תעלה את זה ב-2025.
אופיר כהן
עוד שנה הוא יישמר.
היו"ר דוד ביטן
ב-2025 נתחיל מזה. ב-2025 כשאתה תיתן לתושבי העיר שלך לשלם, תעלה. כל פעם שתיתן לציבור בחוץ, זה יעלה באופן אוטומטי לציבור בעיר. אבל אתה מעלה את זה עכשיו, על מנת שאחר כך נדבר אחרת.
אופיר כהן
משפט אחרון, כמו שאתה יודע, העיר בעבודות, 3 קווי הרכבת הקלה נבנים בעת ובעונה אחת בעיר.
היו"ר דוד ביטן
לא על חשבון העיר. אנחנו בינתיים משקיעים בעיר תל אביב הרבה מאוד כסף. אתה יודע למה? בגלל שאנשים רוצים לבוא לתל אביב, מכל מיני סיבות.
אופיר כהן
וטוב שכך.
היו"ר דוד ביטן
אז תאפשר להם לבוא ולהחנות כמו בני אדם, לא במחיר אסטרונומי. עדיין אתה צריך אותנו, את תושבי חוץ תל אביב.
שלום דנינו (הליכוד)
דוד, האמת היא, שבגישה של המאקרו, אני חושב שזה לא צריך להיות שעכשיו יהיו 3 רכבות בתל אביב. צריך לעשות את הרכבות לאילת, לבאר שבע. לחזק את המטרופולינים במרחב, ולא לעשות מתל אביב מגה מטרופולין.
היו"ר דוד ביטן
הם כבר היום מגה מטרופולין.
שלום דנינו (הליכוד)
מאוד. ואת כל המשאבים הלאומיים האלה, צריך לפנות מתל אביב. ומה שהם צריכים הם יכולים לממן באופן עצמי. ואתה יכול להגיד, כמה חניונים מתוכננים.
אופיר כהן
אגב, אנחנו מממנים באופן עצמי.
היו"ר דוד ביטן
אתם לא מממנים כלום. אתם רק גובים ועוד אתם עושים טובה. אני שמעתי את ראש העיר שלכם. מה הוא אומר? עיריית תל אביב לא צריכה אף אחד. ברור שהיא לא צריכה אף אחד, ברור. למה שתצטרך? יש משהו שאנחנו לא עושים בשבילכם?

כביש איילון זה אנחנו עשינו. אתם מימנתם את כביש איילון? את כל הכבישים זה מימון של המדינה. נוצר מצב שיש תלות בעיר תל אביב. כולם רוצים לבוא בכלל שאתם מטרופולין.

אתם עושים לנו כאילו טובה. כל ראשי הערים הגדולות עושים כאילו טובה שהם מדברים עם התושבים במדינה.
אופיר כהן
עיריית תל אביב משקיעה בתשתיות תחבורה מאוד מיליוני שקלים בשנה לטובת הציבור הרחב, מבקרים.
היו"ר דוד ביטן
מהיטלי השבחה שאתם גובים. מה משקיעה? זו חובה שלכם להשקיע, אתם לא עושים טובה. אתה גובה את זה כשבונים. מאשרים לכם מגדלים של 100 קומות, ו-80 קומות ו-90. באף עיר לא מאשרים את זה, רק ברמת גן ובבני ברק התחילו. תגיד לי, זה לא משאב הנושא הזה של מגדלים? משרדים ומגדלים גבוהים זה לא משאב? למה אתם נותנים את הכל לתל אביב, רמת גן? זה משאב. גם זה משאב. לא ראיתי שאתם עושים איזה איזון בין העיריות. ומשרדי ממשלה זה לא משאב? זה גם משאב. כל משרדי הממשלה אצלם. וירושלים אצלם, אז מה? עכשיו אני מבטיח לך שירושלים יעלו גם כן אחריהם. אם זה אותו המחיר בירושלים ובתל אביב, אז גם ירושלים יעלו.

אני מודיע לך, תזכור מה שאמרתי, אנחנו נעשה את הכל, אם אתם לא תורידו לבד, או תעשו את זה בצורה הגיונית, אנחנו נחוקק חוק הוראת שעה, שאנחנו נבטל לכם את זה בחוק. זה קודם כל. קח את זה. זה לא איום, זה פשוט אין ברירה, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני מבקש גם לתת, נציג משרד התחבורה, תנו לנו תשובה.

אני דיברתי עם השרה על זה. דברו עם השרה, אנחנו רוצים שיהיו תיקונים לחוק הזה. לא צריך אישור מראש, אבל לפחות יהיה לכם אישורים לבדוק למה העלייה נעשתה, לפי איזה תחשיב ואתם תוכלו להתערב. תהיה לה סמכות להתערב. זה לא תפקיד של הכנסת, זה שר.
שלום דנינו (הליכוד)
ותעבירו לה את רוח הוועדה. לא מה אתם חושבים, שזה משאב וזה, זה היא יודעת, כי חיה במשרד. תעביר לה בבקשה את רוח הדברים ולפני, אני חושב שטיבי רצה להגיד משהו.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני חושב שאין בעיה שתל אביב תבנה, שהיא תתפתח כולם ייהנו, אבל בכל פעם שמעלים העלאות כאלה של דמי חנייה, זה מס חדש, זה נטל חדש על הציבור. העיר תל אביב היא הכי עשירה במדינה ומבוססת ויכולה להרשות לעצמה לא להעלות.
היו"ר דוד ביטן
אמת.
שלום דנינו (הליכוד)
יותר מזה, לבנות חניות.
היו"ר דוד ביטן
אל תיקח את זה ללב, כי אנחנו לא צועקים עליך. אתה עכשיו בשבילנו בעיר תל אביב.
אופיר כהן
זה דיון מאוד איכותי, אני דווקא שמח על הדיון. הוא ראוי וחשוב, והנושאים שאתם מעלים הם ראויים. אנחנו בדעות חלוקות, כי אנחנו חושבים שצריך לצמצם.
היו"ר דוד ביטן
ברור שאתה חולק עלינו. זה ברור לגמרי. איפה אתה גר?
אופיר כהן
אני גר בתל אביב.
היו"ר דוד ביטן
אתה רואה, אם היית גר עכשיו. אתה לא משלם.
אופיר כהן
הגעתי לפה ברכבת, ונהניתי מתחבורה ציבורית נהדרת.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נסיעה מארלוזורוב לירושלים.
אופיר כהן
בסדר, גם בתוך תל אביב.
היו"ר דוד ביטן
עובדי העירייה מקבלים חנייה חינם?
אופיר כהן
עובדי עיריית תל אביב לא מקבלים חנייה חינם. מקצתם מקבלים, רובם המכריע משתמשים בחנייה ציבורית, או משלמים, או נוסעים בתחבורה ציבורית.
היו"ר דוד ביטן
תשקלו שחלק מהכספים שנגבים על דמי חנייה, אחוז מסוים ילך לפיתוח חניות.
אופיר כהן
היינו מאוד שמחים.
שלום דנינו (הליכוד)
אבל למה לא כל הסכום דוד?
היו"ר דוד ביטן
כי חלק הולך לפיקוח.
אופיר כהן
אתה תפגע בהרבה רשויות חלשות. לנו החנייה היא לא משאב מרכזי ויש לנו מקורות הכנסה אחרים, אבל עיריות יותר חלשות - - -
היו"ר דוד ביטן
40,000 זה לא נחשב, אנחנו מדברים על המרכז, על גוש דן, שם תבדקו את העניין הזה. גם את זה תבדקו.
שי קדם
זה סוגיה תקציבית, לא סוגיה של משרד התחבורה.
היו"ר דוד ביטן
הסוגיה של משרד התחבורה. אתם יכולים בחקיקה לחייב, זה הכל. כמו שיש קרן חנייה שמחויב עד 300 מטר, שהוא גובה קרן חנייה לאותה סביבה, כנ"ל אתם תעשו את זה גם כן, ש-30% לפחות מהחנייה, מדמי החנייה שגובים, ילך להגדלת היקף החנייה הציבורית. דבר עם השרה.
שי קדם
אני לא חושב שזה בתחום הסמכות שלנו.
היו"ר דוד ביטן
למה זה לא הסמכות שלכם, אתם לא אחראים על החנייה במדינה?
שי קדם
לא
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
סמכות הרשויות המקומיות נדמה לי.
שי קדם
לא, לא.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא קשור, אתה מחייב אותם בתקציב. אתה עושה בחוק שמהדבר הזה ילך חלק לזה, זה הכל, ואז הם מחויבים, מה זאת אומרת?

אין בעיה, אני דיברתי עם מירי, אין שום בעיה. אתה כותב את זה בחוק ואז הם גבו 100 מיליון נגיד בשנה, לא יודע כמה הם גובים, אני לא מדבר רק על הקנסות, גם הקנסות וגם החניות. חלק מזה ילך להגדלת היקף החנייה. מה, רק לגבות כסף? זה כמו השוטרים שעומדים בצד רק כדי לתת קנסות, וזה הולך לתקציב המדינה.
אופיר כהן
כבוד היו"ר, אני לא מתווכח.
היו"ר דוד ביטן
הבנתם. אז מתי התשובה? תוך שבועיים נעשה, לא צריך שבוע. אבל אם לא תעשו, אנחנו גם נכנס לתמונה, אנחנו גם יודעים לחוקק.
שלום דנינו (הליכוד)
עידית, מדווחים בכתב? מה הפרוצדורה?
היו"ר דוד ביטן
הם ידווחו לה. ברור. אם התוצאה תהיה שלילית, אז אנחנו מבקשים לעשות לנו הצעת חוק מטעם הוועדה, בפרמטרים שאמרתי. אם שרת התחבורה לא תרצה לעשות כלום, אז זו הבעיה שלה. מטעם חברי הוועדה אנחנו נעשה הצעה.

קודם כל, אנחנו נבטל בתל אביב את ההעלאה כולה, ככה אני עוד מוכן לשקול אם אתה תגיד לי עוד שקל, אני לא אתווכח איתך. לפחות תחכו עד שיסתיימו כל ההשקעות ברכבות, ברכבת התחתית. תן לאנשים סיכוי לבוא אליך בלי רכב פרטי, סיכוי.
אופיר כהן
כבוד היו"ר, הם לא יסתיימו אף פעם. הדמוגרפיה הישראלית מייצרת בקצב גבוה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נכון, אבל עדיין, האיזונים צריכים להיות סבירים והזלזול פה הוא לא ראוי. ההכפלה של המספר היא לא ראויה.
אופיר כהן
במציאות התחבורתית שהמדינה משתפרת, התחבורה הציבורית משתפרת, הרכבות משתפרות, הרכבות הקלות מתחילות לפעול, אינשאללה עוד חודש. במציאות הזאת, נכון לצמצם את השימוש ברכב פרטי.
היו"ר דוד ביטן
לאט לאט. מדברים שעד 2027 זה ישתפר מאוד, אז בואו נמתין ל-2027, למה אתם מעלים כעת? ב-2027 כשאנחנו יוכלו לבוא אליכם בלי בעיה, אתה יודע מה, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה שהמחיר צריך לעלות שאנשים יבואו ולא יוכלו לחנות עם האוטו, מקובל עלי.
שלום דנינו (הליכוד)
ב-2027.
היו"ר דוד ביטן
כן, 2027, אבל למה עכשיו? חכו שאנשים יהיה להם צ'אנס לבוא אליכם בלי רכב. צ'אנס. מה תרצו שיסעו באוטובוס, יחכו שעה בתחנת אוטובוס, ייסעו באוטובוס וירדו ומה? אתה יודע, בשעתיים האלה שהם היו יכלו להשקיע בעיר הרבה מאוד כסף.
שלום דנינו (הליכוד)
לפי החשבון שלי, אנחנו נהיה פה ב-2027.
אופיר כהן
אני לא מחזיק רכב, משתמש בתחבורה הציבורית גם לערים סמוכות, אני לא נוסע רחוק מדי, אבל לערים סמוכות אני נוסע בתחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית לא רעה בכלל. יש מה לעשות, אבל היא לא רעה בכלל, ואני חושב שניתן להשתמש בגוש דן בתחבורה ציבורית.
היו"ר דוד ביטן
איפה אתה יושב בעיר?
אופיר כהן
אני יושב בעירייה.
היו"ר דוד ביטן
נו מה אתה רוצה, כל האוטובוסים מגיעים לעירייה. בוא נראה אותך הולך למקום אחר. כל האוטובוסים עוברים באבן גבירול ועוצרים לך בתחנה ליד העירייה.
אופיר כהן
דווקא בתל אביב התחבורה הציבורית יש מענה מאוד טוב. אבל אני רגע רוצה לבקש עוד משהו, אולי כחלופה.
היו"ר דוד ביטן
לתל אביב נוסעים כולם.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
חלופה, בואו נשמע.
אופיר כהן
בסוף ההסדר היה מאוזן, יכול להיות שהדבר הנכון לעשות בהוראת השעה היא להקדים את היעד שבו תושבים לא יהיו פטורים כולם.
היו"ר דוד ביטן
אז יבואו לי בטענות שלפני בחירות אני רוצה להכניס את כולם, אתה רוצה לסבך אותי עם כל ראשי הערים?
אופיר כהן
אני רוצה מקצועית מה שנכון. זה מקצועית.
היו"ר דוד ביטן
צריכה להיות סמכות לשרה בקשר לעלייה חריגה ולא סבירה, לבקש הסברים ולבטל אותה.
אופיר כהן
אולי צריך להגדיר בהוראת שעה, העלאת תעריף חריגה. זה מה שנעשה.
היו"ר דוד ביטן
אני סומך עליכם. תבואו עם הצעה כמו שצריך. ואני מציע לכם תורידו את הסכום, באמת. ומתי תעלו אותו חזרה? כשבאמת תהיה תחבורה ציבורית, רכבות, כמו שצריך. לא תהיה לי שום טענה אליכם. תחשבו על העניין שלחלק מהקנסות וחלק מהחניות ילך להגדלת החניונים הציבוריים.
אופיר כהן
בן אדם בסוף לא משלם רק בכסף, כשבן אדם רוצה להגיע מראשון לציון לתל אביב ויש גודש של חניה, או גודש של חיפוש חנייה, הוא משלם גם בזמן. צריך להבין, זה חלק ממהלך כולל. לא צריך גם לזרוק את התינוק עם המים, אבל נציע.
שלום דנינו (הליכוד)
אז תן לתהליך הטבעי הזה, אנשים יודעים לעשות את החשבון הזה. דוד לוי היה אומר "אם אתה מגרש את אשתך, אל תראה לה את הדרך לבית אביה". אז אל תלמד אותם.
שי קדם
לא מלמד. אני רק רוצה לתת כלים לרשות המקומית.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, אבל עדיין צריך פיקוח. מה, אני צריך לפקח על זה? איפה אתם? שלחתם לו מכתב על הנושא הזה?
שי קדם
אני לא חושב שזה קיצוני. בסוף אתם נבחרי הציבור.
היו"ר דוד ביטן
מה לא קיצוני? 12.5 שקל לשעה בכחול לבן זה לא קיצוני?
אופיר כהן
הפרטי כפול.
היו"ר דוד ביטן
הפרטי גם יעלה. אז אני מודיע לך שהפרטי יעלו בגללך וגם החניונים הציבוריים יעלו בגללך על מה אתה מדבר, הכול יקפוץ. מה לא ברור לך שהכול יקפוץ?
אופיר כהן
אני חושב שיקרה ההיפך.
היו"ר דוד ביטן
אני מוכן להתחייב לך, להתערב לך. אם אתה רוצה, עוד חצי שנה נעשה ישיבה ותראה את המחירים בתל אביב.
אופיר כהן
אנחנו מסבסדים חניות גם בכחול לבן וגם באחוזת חוף. מסבסדים.
היו"ר דוד ביטן
אתם תעלו בחניונים. בחניונים אתם תעלו.
אופיר כהן
זה המחיר, אני לא גובה אותו. זה מחיר ריאלי של כביש. אני לא גובה אותו, עזריאלי גובה אותו.
שלום דנינו (הליכוד)
המחיר הריאלי של כביש במדינת ישראל הוא שלך אז סימנת כחול לבן הוא ריאלי, אתה עושה ביזנס? המושגים שלכם באמת מנותקים.
היו"ר דוד ביטן
זה משאב ציבורי, זה של הציבור. אתם לא הציבור, עם כל הכבוד. אתם מייצגים את הציבור, אז תייצגו אותו בצורה נאותה, זה הכול.
אופיר כהן
כשאמרתי מחיר ריאלי, התכוונתי לחברות פרטיות שיש להן חניונים בעיר.
היו"ר דוד ביטן
הם יקפיצו את המחיר. מה, נראה לך שחניון יגבה 20 שקל כשאתה גובה 12.5 בחוץ? הוא יקפיץ את זה. יאללה 40 ו-50 שקל.
שלום דנינו (הליכוד)
גם שם להגיע איתם להסדרים.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא יכולים.
שלום דנינו (הליכוד)
בטח שכן. יש לך כלים שאתה יכול . אתה יכול להגיד, אני את הארנונה אחייב אתכם פחות, תורידו את המחיר.
אופיר כהן
לפרוטוקול, אנחנו בקשר על בעלי החניונים הגדולים, חניוני אריאל ועוד חניונים נוספים, ועשינו איתם המבצעים למבקרים ולתושבים יותר אטרקטיביים, אבל בואו נודה, הם לא בדיוק עובדים לפי הפרמטרים שלנו. יש להם מודלים כלכליים והם רוצים להחזיר את ההשקעה שלהם.
היו"ר דוד ביטן
הבעיה בתל אביב שהקרקע יקרה.
אופיר כהן
הקרקע יקרה ולכן הם גובים 30 ו-40 שקל לשעה.
שלום דנינו (הליכוד)
אני מבין את זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל הרוב זה צווי תפיסה.
אופיר כהן
לא לא, זה בשוליים.
היו"ר דוד ביטן
כי בתל אביב זה שווה בלי צו תפיסה. בכל העיריות זה צווי תפיסה.
אופיר כהן
תראה, החניונים הפרטיים הם אדירים. כל אחד בונה 1000, 2000 מקומות חניה, חניונים גדולים למשרדים ואחרי זה גם משכירים אותם.
היו"ר דוד ביטן
אבל אף פעם זה לא מספיק.
אופיר כהן
זו בדיוק הבעיה.
היו"ר דוד ביטן
תקן חנייה לא מספיק.
אופיר כהן
התקן לא מספיק.
היו"ר דוד ביטן
ויש גם המצאה חדשה, בגלל שיש תחבורה ציבורית, רכבות וזה, לא צריך בכלל תקן חנייה למשרדים. לא צריך. כאילו אנשים לא יבואו עם רכב. הרי פה ושם יבואו, אז איפה הם יחנו?
שלום דנינו (הליכוד)
זה המדיניות?
היו"ר דוד ביטן
כן, זה המדיניות. אני כבר אומר לך לא שלהם, של הוועדה הארצית.
אופיר כהן
הוועדה הארצית הגדירה שבאזורים שיש מערכות הסעה או רכבת קלה, התקנים יהיו נמוכים יותר.
שי קדם
כבור היו"ר, אנחנו רוצים את זה גם.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. אתה מקטין כדי שיבואו.
שי קדם
אי אפשר.
היו"ר דוד ביטן
מה?
שי קדם
מדינת ישראל גדלה ב-2% בשנה באופן חסר תקדים למדינות מפותחות בעולם. אין, לא נוכל בסוף לעשות. אי אפשר גם, וגם, וגם. אנחנו צריכים בסוף לקדם הסעת המונים בתחבורה ציבורית.
היו"ר דוד ביטן
בינתיים אתה לא עושה. רק עכשיו, בזכות ישראל כ"ץ, התחילו את הדברים האלה.
שלום דנינו (הליכוד)
2050 לפי הערכה של המדינה - המדינה הולכת להכפיל את עצמה. צריך לבנות עוד מדינת ישראל.
שי קדם
אבל אין לנו יכולת.
שלום דנינו (הליכוד)
אז את כל המשאבים שלכם תשקיעו לאילת, וגם לצפון, לקריית שמונה.
שי קדם
אני לא מתווכח איתך בכלל, חבר הכנסת.
שלום דנינו (הליכוד)
אתם מחשמלים פה את הרכבת כי אתם עושים חשבון של עלות-תועלת. ככה לעולם לא נגיע לנגב, לא נגיע לצפון.
שי קדם
אני מקדם עם שרת התחבורה את הפרויקט לחיבור הרכבות מקריית שמונה עד אילת. אז בוא, אני מבין.
שלום דנינו (הליכוד)
זה מקודם ומאושר?
שי קדם
קיבלנו כבר עכשיו ממשרד האוצר - - - סיכום ראשוני, התקציב עדיין לא נחתם - - -
שלום דנינו (הליכוד)
יאללה, תנו לנו בשורה טובה.
היו"ר דוד ביטן
ומה עם עיריית תל אביב, אתם לא מקבלים משהו מהגבייה שלהם?
שלום דנינו (הליכוד)
מה סוכם, שתהיה רכבת לאילת?
היו"ר דוד ביטן
כן, זה מסוכם בכל פעם מחדש ובסוף לא עושים כלום. מה אתה דואג? עזבו רכבת לאילת, תעשו שני מסלולים בכביש לאילת, שלא יהיו תאונות דרכים. כל תאונה שם היא קטלנית. אתם מדברים על תחבורה ציבורית, קודם כל תעשו את הכביש שלא יהיו תאונות דרכים. כל תאונה אנשים נהרגים. זה יותר טוב? איפה הממשלה פה?
שי קדם
אם אתה רוצה תשובות אשמח לתת. לשיקולך.
היו"ר דוד ביטן
הכול באזור המרכז. בסדר, רוב התושבים זה במרכז, אני מבין את זה, אבל בכל זאת, יש עוד מקומות.
שי קדם
אני חושב שהנתונים מראים אחרת, אבל לא נתווכח על זה עכשיו, אני חושב שזה גם לא סוגיית הדיון הנוכחי. בשורה התחתונה, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להבין כמדינה וכממשלה, שצריך לייצר איזון. אולי זה יציאה מאיזון, מה שקרה פה מולנו, ולכן אתם מעלים את זה, ואני מכבד את זה.
היו"ר דוד ביטן
אז הנה, העלינו את זה ועכשיו תטפלו בזה.
שי קדם
ביקשתם, ואנחנו מטפלים בזה.
היו"ר דוד ביטן
ב-2027, אני לא יודע אם אני אהיה חבר כנסת, הרי מתחלפים אנשים. אבל בגדול, ב-2027 אם אתה תעלה כשיש כבר רכבות והטענה שלך שצריך לדאוג שאנשים יבואו בתחבורה ציבורית, מקובלת, הגיונות. היום לא. אתה מחנך אותם על דבר שהם לא יכולים לעשות אותו, ואז אתה גובה מהם פי שתיים, בגלל שאתה חושב שאתה יכול לחנך אותם, אבל זה לא המצב.

עוד משהו? מישהו רוצה להגיד משהו? מה תפקידך אדוני?
עידו צפניק
נציג משרד הפנים.
היו"ר דוד ביטן
גם אתם נתתם פה, שחררתם לעיריות לעשות מה שהם רוצים. מה, הפקידות לא רוצה לעבוד שם?
עידו צפניק
זה לא חוק שלנו. כשמגיע חוק עזר אלינו, אנחנו רק רואים שהוא לא סותר את החקיקה הראשית, ולא נכנסים למדיניות המקומית.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. הישיבה הסתיימה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:48.

קוד המקור של הנתונים