ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/03/2023

אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, הצעתה של עאידה תומא סלימאן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים