ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/03/2023

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים