ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/03/2023

הצעת צו היבוא והיצוא ( פיקוח על ייצוא על תחום הכימי, הביולוגי והגרעיני)(תיקון), התשפ"ג- 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים