ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/03/2023

חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים