ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 13/03/2023

דו"ח משטרת ישראל בנושא האזנות הסתר לשנת 2021 ודו"ח משרד המשפטים בנושא הפעלת הרוגלות על-ידי משטרת ישראל (פרשת ה – NSO), דיווח האזנות סתר לשנת 2022 בהתאם לסעיף 6(ז) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים