ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/03/2023

צו שירות המילואים (שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות)(תיקון והוראת שעה), התשפ"ג-2023, צו שירות המילואים (קביעת תפקדידים ומקצועות לעניין חריגים במספר הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות)(תיקון והוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים