ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 05/03/2023

הצעת תקנות שירות אזרחי (עקרונות השירות הלאומי וההתנדבות הקהילתית) (תיקון) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים