ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/03/2023

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת החוץ והביטחון
15/03/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 33
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, כ"ב באדר התשפ"ג (15 במרץ 2023), שעה 10:05
סדר היום
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יולי יואל אדלשטיין – היו"ר
רם בן ברק
אורנה ברביבאי
ניסים ואטורי
מאיר כהן
מוזמנים
נירית להב קניזו - עו"ד, אשכול סמכויות שלטוניות, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה דאיבוג - ממונה, משרד המשפטים

שרה רובן - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דפנה יפרח - רפ"ק, קמ"ד מדור אח"מ יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

גילי דיין - עו"ד, עוזר ייעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

בתאל באדי - פקד, קמ"ד חקירות, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה - חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג-2023, מ/1598
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת חוץ וביטחון, הנושא שלנו הצעת חוק סדר הדין הפלילי, סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי, תיקון מספר 8, התקיימו דיונים, היועץ המשפטי של הוועדה קרא את כל סעיפי החוק, אבל היו שני מקומות אני חושב, שהיית צריך לבוא בדברים עם הממשלה ולהסכים על הניסוח, אז אנחנו נשמע את התוצאות בבקשה עידו.
עידו בן יצחק
הנושא הראשון, יש במסגרת הצעת החוק נושא של העברת פרטי זיהוי, שאמנם זה כמובן משהו שהוא יותר מצומצם ופחות פוגענית מטביעות אצבע ומידע פלילי שיש בחוק, ואני חשבתי שנכון להגדיר את זה, לאחר בירורים עם הממשלה, בעצם ההבנה היא שהאמריקאים מתנגדים להגדרה של הנושא הזה, מאחר שהם טוענים שזה חושף שיטות עבודה שלהם, ולכן הם לא יכולים לכלול, מבחינת האמריקאים לא מוכנים שזה ייכתב במפורש, אז זה המצב בעניין הזה, תקנו אותי אם אני טועה.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בבקשה מטעם הממשלה, כל אחד וכל אחת שיציגו את עצמם לפרוטוקול בבקשה. להציג לפרוטוקול את השם והתפקיד ואז להתייחס.
נירית להב קניזו
שלום רב עו"ד נירית להב קניזו מייעוץ וחקיקה פלילי, כפי שהציג היועץ המשפטי של הוועדה, באמת בהסכמים פרטי הזיהוי לא מוגדרים, ובברור שעשינו עם האמריקאים, הם רואים קושי שאנחנו נגדיר את זה בחוק, ונייצר איזושהי מגבלה בהקשר הזה, ולכן אנחנו מבקשים שזה יישאר כפי שזה.
עידו בן יצחק
הנושא השני, יש סוגיה של העברת המידע לגופים נוספים, הייתה חסרה לי שם התייחסות להעברת מידע לגופים זכאים לפי המזכר, והציעה הממשלה להוסיף את הנוסח הבא שמונח לפניכם מסומן באדום, שבסעיף 11 ט"ז, ח'3, תתווסף פסקת משנה א' שתאמר כך, גוף החוץ המוכר, יהיה רשאי להעביר את המידע לגוף זכאי אחר, שלא ביקש את העברת המידע מלכתחילה, ובלבד שיבקש ממנו לעמוד בתנאים הקבועים בפסקה 1. זה לטעמי סוגר את החוסר שהיה לעמדתי בהצעת החוק.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
מה ההתייחסות של משרד המשפטים?
נירית להב קניזו
זאת הצעה שאנחנו הנחנו ולכן היא כמובן מקובלת עלינו.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
בסדר גמור בבקשה, אז אם כן אנחנו בעצם סיימנו, חברי הכנסת רוצים להתייחס לדברים שנאמרו? אין התייחסות, אז אנחנו יכולים לעבור להצבעה.
אסף פרידמן
רק סוגיית ההסתייגויות.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
כן, בוודאי אנחנו אנחנו קיבלנו הסתייגויות של אילו סיעות?
עידו בן יצחק
יש עתיד, המחנה הממלכתי, "העבודה וישראל ביתנו בנוסף חדש תע"ל הגישו בקשות רשות דיבור.
היו"ר יולי יואל אדלשטיין
חד"ש תע"ל בקשות רשות דיבור, אז כל הסיעות יוכלו לנמק את ההסתייגויות ולממש את זכות הדיבור במליאה, אין צורך בהעמקת ההסתייגויות בוועדה.

אם כן, אנחנו בהצעת חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי, תיקון מספר 8תשפ"ג 2023 לקריאה שנייה ושלישית, מי בעד ירים את ידו?


הצבעה

אושר פה אחד.

תודה, התקבל פה אחד, אין מתנגדים או נמנעים, אני מודה מאוד לכל המוזמנים ולחברי הכנסת ודאי, החוק יעלה להצבעה במליאה, גם חבר הכנסת רם בן ברק הצטרף להצבעה, זה לא משנה את העובדה שהחוק התקבל פה אחד.

חברי הכנסת, ישיבה זו נעולה, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים