ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/03/2023

הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי), התשפ"ג-2023, חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים