ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 02/03/2023

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים