ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 05/03/2023

בחינת מספר תקני השיפוט והעומס השיפוטי לקראת אישור תקציב המדינה לשנים 2023 ו – 2024

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים