ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 05/03/2023

דיווח המועצה הארצית לביטחון תזונתי לשנת 2022 בהתאם לסעיף 18א לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים