ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 28/02/2023

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 13), הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, פניית יושב ראש הכנסת בדבר שינוי במועדי ישיבות הכנסת בשבוע פורים התשפ"ג, בהתאם לסעיף 19(א)(1) לתקנון הכנסת., המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא עדכון סכום ההשתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה לחברי כנסת שמקום מגוריהם הקבוע אינו בסביבות ירושלים, הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בתקיפה או בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג-2022, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג-2023, חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג-2023, הצעה לתיקון תקנון הכנסת בדבר המועד לבחירת נציגי הכנסת בוועדות לבחירה או מינוי של נושאי משרה שיפוטית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים