ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/02/2023

הסמכת ועדת החינוך, התרבות והספורט לעניין חקיקת משנה ודיווחים מכח חוק, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 39), התשפ"ג-2023, הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - קביעת הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד רפואי), התשפ"ג-2023, חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13), התשפ"ג–2023, הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון - איסור הצגת חמץ בפסח בבתי חולים), התשפ"ג-2022, הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון - איסור הצגת חמץ בפסח בבתי חולים), התשפ"ג-2022, הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג-2023, הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג-2023, הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ג-2023 , הקמת ועדה מיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד:הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים