ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/02/2023

הצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס'..), התשפ"ג- 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים