ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/03/2023

מנגנון הטיפול בפניות ותלונות הציבור במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים