ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 01/03/2023

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4) (ביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק), הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים