ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/02/2023

חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס' 23 והוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים