ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 28/02/2023

טיפול הממשלה בנושא השבויים והנעדרים- דוח ביקורת מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים