ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/02/2023

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023, חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג–2023, ועדה משותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט-1979, הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7), התשפ"ג-2023, הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון - ביטול סעיפי הפינוי), התשפ"ג-2023, חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג-2023, חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג–2023, הצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023, חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, קביעת ועדה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים