ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 22/02/2023

הצעת החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשפ"ג- 2023 (מעון ראש הממשלה ושירותים נוספים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים