ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/02/2023

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 99), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים