ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/02/2023

סקירת ראש מינהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין, מר יוסי אדלשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים