ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/02/2023

הקמת ועדות משותפות, קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "נהלי חקירה משטרתית באירועי הגנה עצמית", של חה"כ עמית הלוי (154)., הצעת חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023, קביעת ועדה לפי חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין ואלימות, התשס"ח-2008, ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע - 2009, ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדה החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, לפי סעיף 68 לתקנון הכנסת, ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע -2009, חוק לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023, חוק סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, התשפ"ג-2023 , המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא שכרו של נהג של חבר כנסת מוגבל בניידות וחבר כנסת מאובטח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים