ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 22/02/2023

משבר הגרעון במוסד לביטוח לאומי - ניהול החוב הממשלתי והתחייבות הממשלה – דוח שנתי 66א

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים