ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/02/2023

פיתוח וחיזוק מעמדה של ירושלים – דוח ביקורת מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים