ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/02/2023

חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת8
ועדת הכנסת
14/02/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ג בשבט התשפ"ג (14 בפברואר 2023), שעה 13:00
סדר היום
סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג–2023 (מ/1597)
נכחו
חברי הוועדה: אופיר כץ – היו"ר
זאב אלקין
משה ארבל
בועז ביסמוט
מירב בן ארי
עמית הלוי
אחמד טיבי
שרון ניר
משה רוט
חברי הכנסת
צבי ידידיה סוכות
יצחק קרויצר
מוזמנים
מזכיר הכנסת דן מרזוק
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג–2023
היו"ר אופיר כץ
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 18), התשפ"ג-2023.

התכנסנו היום להשלים את הבקשה לסעיף 98 על החוק האחרון של אותם שמונה חוקים של פגי תוקף שהתחלנו את זה בשבוע שעבר. ההוראה הזאת בעצם מסתיימת מחר.

צריך להקריא את כל זה?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר אופיר כץ
הצעת החוק נחקקה כהוראת שעה שעתידה לפקוע ביום 15.2.2023, בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד הכנסת. להצעת החוק הוגשו 12 הסתייגויות על-ידי סיעות שלמות וחמש בקשות רשות דיבור. כמות זאת של הסתייגויות ובקשות רשות דיבור תאפשר זמן הנמקה של 15 שעות.

בנסיבות אלה החליטה ועדת הכנסת כי מדובר על מקרה יוצא מן הכלל הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון, המאפשר לוועדת הכנסת לקבוע סדרי דיון מיוחדים כמפורט להלן. הנמקת הסתייגויות ובקשות רשות הדיבור תתאפשר במסגרת זמן של עד 4 שעות.

הסיעות שחבריהן הגישו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור יקבעו את חלוקת הזמן וסדר הדוברים. יובהר כי רשאים לדבר רק חברי הכנסת שהגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור. במקרה של היעדר הסכמה בדבר חלוקת הזמן, תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן.

לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36ב לתקנון, יתקיימו על הצעת החוק לא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על-ידי הממשלה או על-ידי חברי כנסת מסיעות הקואליציה, רובם מסיעות אלה ולא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על-ידי חברי כנסת מסיעות האופוזיציה או רובם מסיעות אלה, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית יחד.

יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימאלי גדול יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לשני הצדדים.

בבקשה, אלקין.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. קודם כול, אני מניח וזה לא צוין פה, אבל הסיבה להפעלה של 98 זאת העובדה שמדובר על הוראת שעה שפג תוקפה.
היו"ר אופיר כץ
אמרתי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אמרת, סליחה, לא שמעתי.

בדרך-כלל 15 שעות אין סיבה להגיש סעיף 98 ולהפעיל אותו.
היו"ר אופיר כץ
על 26?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם על 26. היו לנו הרבה חוקים כאלה ועמדנו בזה. אגב, אפרופו 26, כפי שאמרתי לאדוני, אם אדוני מוכן להתדיין על להזיז את החוק הזה לשבוע הבא, אנחנו מוכנים להסתפק בהרבה פחות מזה. הדלת פתוחה. הצעתי את זה גם היום בבוקר במליאה ואני עומדת בהצעתי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זאת הצעה של שנינו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו מוכנים לדבר וגם עוד סיעות אחרות באופוזיציה.
קריאה
נציגי האופוזיציה הקואליציה שבאופוזיציה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
גם אני מצטרפת.
היו"ר אופיר כץ
בוא נסיים ואחר-כך נדבר על הוויזות. אין לי בעיה לעשות את זה גם פה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
למה אין פה יש עתיד? אין פה בוועדה היום.
משה ארבל (ש"ס)
הם היו ערים כל הלילה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
ומה איתנו?
משה ארבל (ש"ס)
לא ראית? יאיר היה כל הלילה, לא?
משה ארבל (ש"ס)
אתה רומז שיש דיל בין הקואליציה ליש עתיד? תגיד את זה במפורש.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
רמת האיי-קיו שלך תמיד היתה גבוהה.
משה ארבל (ש"ס)
שיירשם לפרוטוקול.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אדוני, אני אחזור. אני מניח שהסיבה שזה פג תוקף וצריך להיות מאושר עד יום רביעי. עוד פעם, אגב, אני חושב שגם ב-15 שעות היינו יכולים להספיק לאשר את זה עד יום רביעי. סך הכול, סדר-היום לא עמוס והחוק הזה מגיע מייד אחרי ההתנגדויות לבקשות הרציפות ונאומים בני דקה. לכן הם גם אם סופרים את כל 15 השעות, עד יום רביעי בבוקר החוק היה מאושר ומן הסתם אפילו לפני זה. לכן, אני לא יודע אם בנסיבות האלה זה כבר לא שורה של חוקים. כל פגי התוקף אושרו ונשאר אחד ויש זמן לקיים את הדיון כסדרו. אז קודם-כול, אני מציע לכם לשקול אם בנסיבות האלה זה מוצדק.

אבל אם כבר מפעילים 98, יש דבר שאני לא מבין. אחד, למה רק 4 שעות? יש לנו זמן עד יום רביעי בחצות. היום יש סדר-יום יחסית דליל ואפשר לתת יותר זמן לסיעות למצות את ההסתייגויות שהם הציגו ובקשות דיבור. דבר שני, למה רק הצבעה על הסתייגות שמית אחת. זה בכלל משהו מאוד דרקוני.

בדרך-כלל, בהסתייגויות שמיות נתנו - - -
היו"ר אופיר כץ
וואלה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שנייה, אני אגיב. אני יודע על מה אתה מדבר. כשיש סדרה של חוקים של פגי תוקף אז באמת עשו את זה ועשיתם את זה בחוקים הקודמים.
היו"ר אופיר כץ
בדיוק כמו שאתם עשיתם. בדיוק על אותם פגי תוקף, שמית אחת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שנייה. אבל לא עשיתי על זה מהומה. אבל אנחנו כבר לא במצב הזה. אין לנו סדרה של פגי תוקף וכולם עברו.
היו"ר אופיר כץ
זה חלק מהסדרה, מה זאת אומרת?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, הוא לא מגיע כסדרה. הוא מגיע כי החלטתם להביא אותו עכשיו ביום שלישי.
היו"ר אופיר כץ
תראה, היו 8. תסכים איתי שאי-אפשר להעביר 8 בחצי יום. לכן נאלצנו לחלק את זה. בזכות זה שחילקנו הצלחנו לעמוד ביעדים. אם לא היה 98, החוקים האלה היו פגי תוקף, לפחות 6 מהם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה נכון. אבל הוא לא אתמול, הוא בא היום, פג תוקף יחידי. הוא צריך להסתיים עד יום רביעי.
ארבל אסטרחן
כי היה פיצול.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה הצבעה שמית אחת ולא שלוש כמו שבדרך-כלל נותנים אם כבר מפעילים 98? אין כרגע הצדקה. עוד פעם, כשיש רצף של דברים, כשיש מועד שצריכים להתכנס אליו אני מבין, אבל למה כאן?

יש נאומים בני דקה, התנגדויות לרציפויות שכמה זמן זה ייקח, ואז בא החוק הזה. אז גם אפילו עם 98, גם נותנים 4 שעות בנסיבות של 15 שעות שזה מספר לא גדול של שעות. אפשר לצמצם מ-15 למספר יותר סביר מארבע. עוד על זה נותנים שמית אחת. כשיש סדרה ורוצים להספיק עד הלילה כי החוקים יפוגו, אני יכול להבין את זה. אבל אין, הכול נגמר, כבר עשיתם והעברתם. נשאר חוק אחרון כזה. מה הבעיה שיהיו שלוש הצבעות שמיות?
היו"ר אופיר כץ
על החוק הזה היינו אמורים להצביע יחד עם 3 חוקים נוספים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל לא הבאת את זה אז.
היו"ר אופיר כץ
לא הבאתי כי בוועדה היה שינוי של החוק. הצבענו על חוק הפיצול.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל עכשיו הגענו לנסיבות שמאפשרות הצבעה יותר נורמלית ודיון יותר נרמלי. אני בכלל כופר בצורך פה ב-98 כי אפשר - - -
משה ארבל (ש"ס)
אתה לא כופר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כופר בצורך.
היו"ר אופיר כץ
תודה. מישהו רוצה להוסיף.
היו"ר אופיר כץ
אם כך נעבור להצבעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה לא מוכן להתחשב? אפשר לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית האם זה מוצדק בנסיבות האלה, כפי שהן כרגע, לתת הצבעה שמית אחת? זה מאוד דרקוני, הצבעה שמית אחת.
ארבל אסטרחן
בכל ההחלטות האחרונות כך זה היה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
של פגי תוקף.
ארבל אסטרחן
כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כשהיתה סדרה של חוקים.
ארבל אסטרחן
כן, אבל מה זה משנה בעצם?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כי אפשר להספיק לפני שהיא פג תוקף גם בשלוש הצבעות שמיות.
ארבל אסטרחן
נכון, גם החוקים שהובאו ביום שני ושהובאו בשבוע שעבר היה אפשר להספיק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אם בכולן היו הרבה הצבעות שמיות לא היינו מספיקים.
ארבל אסטרחן
יש פה חריגה מהוראות התקנון, זה ברור. צריך גם לזכור שהצעת חוק של סעיף אחד קצר של הארכת תוקף. בעצם, על החוק יש בסך הכול שתי הצבעות, קריאה שנייה וקריאה שלישית. גם אין הרבה הסתייגויות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אגב, זאת עוד סיבה למה לא להפעיל 98.
ארבל אסטרחן
אין לי פה - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אם כבר מפעילים, למה אי-אפשר - - -
ארבל אסטרחן
אפשר. מה שהוועדה תחליט אפשר. אני לא יכולה להגיד שזה לא אפשרי.
היו"ר אופיר כץ
אנחנו מצביעים לפי איך שהקראתי, הצבעה שמית אחת.

אני עובר להצבעה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

הצעת הוועדה התקבלה.
היו"ר אופיר כץ
אם כך, ההצבעה עברה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רביזיה.
משה ארבל (ש"ס)
יש עתיד יגיעו לרביזיה?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני לא מבין. זה לא הוגן לעשות את הישיבה הזאת בלי יש עתיד. צריך לדחות הכול עד שהם יגיעו.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אגב, גם הלילה לא ראיתי אותם. אתה לא רואה אותם במליאה, אתה לא רואה אותם עכשיו.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
24 מנדטים, זה לא הוגן לעשות - - -
משה ארבל (ש"ס)
הם לא עובדים ביום שלישי.
היו"ר אופיר כץ
זאב, יש בעיה של חדר והאופוזיציה זה לעשות 15:50 ואנחנו בשלילת אזרחות. אולי תוותר על הרביזיה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה לא 13:55?
היו"ר אופיר כץ
כי יש פה דיון. זה דיון של ועדה אחרת.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אולי בסיעת יש עתיד?
היו"ר אופיר כץ
תוותר על הרביזיה כי זה ייקח לנו מהזמן של שלילת אזרחות ואנחנו לא רוצים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
זה יהיה יותר הוגן אם זה יהיה - - -
משה ארבל (ש"ס)
אני חושב שתיתן לו עוד הצבעה שמית אחת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מקבל את זה.
היו"ר אופיר כץ
ארבל, שכחת מה היה פה? בכלל לא דיברו איתנו.
בועז ביסמוט (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מתנגד לחלוטין, לא לתת להם עוד הצבעה. אני מתנגד לחלוטין, לא לתת להם. לאור השימוש שהם עושים בזה. לא לתת להם בשום פנים ואופן.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
- - -
בועז ביסמוט (הליכוד)
למה? ראית מה הם עושים עם זה? זה כמו גן ילדים האיש הזה שיושב לידך.
היו"ר אופיר כץ
אם יש עם מה לעבוד, אז אני אולי הייתי מציע את זה. כשזה חד צדדי, אין באמת עם מי.
משה ארבל (ש"ס)
לכבוד יש עתיד שלא באה.
שרון ניר (ישראל ביתנו)
תכבד את מי שהגיע.
היו"ר אופיר כץ
לא נבטל את הרביזיה, טעות שביקשתי. רביזיה 15:55.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:24.

קוד המקור של הנתונים