ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/02/2023

הצעת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשפ"ג-2023 לעניין שטח הפעלה והסעת נוסע במז"ם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים