ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 21/02/2023

מדיניות הממשלה בהסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב-סקירת מצב, מגמות ונתונים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים